Technická činnost

Bezdemontážní diagnostika, diagnostický servis

 

Základem pro efektivní sledování stavu strojů je měření a porovnávání fyzikálních veličin a parametrů souvisejících se stavem stroje a v případě překročení přípustných hodnot (zvýšení vibrací, teploty…) uplatnění vhodných opatření údržby.

 

Služby, které Vám můžeme poskytnout, by se daly rozdělit do následujících skupin:

 

 • Vibrační diagnostika

  diagnostika ložisek, trvalé monitorování vibrací pomocí přístrojů VIBROWEB a VIBREX, frekvenční analýza pomocí přístroje VIBSCANNER

 • Diagnostika odvaděčů kondenzátorů

  používáme přístroje TLV Pen Check

 • Termodiagnostika

  sledování teplot pomocí termokamery

 • Defektoskopie

  jedná se o nedestruktivní kontrolu materiálů, ke zjištění stavu materiálů používáme několik metod – ultrazvuková, rentgenová, magnetická nebo kapilární metoda

 • Indukční ohřev ložisek

  řízený a kontrolovaný ohřev (do 100°C) před montáží ložisek nebo jiných za tepla instalovyných součástí

 • Kalibrace přístrojů

 • Školení technické diagnostiky

 • Servis

  laserooptické ustavování, provozní vyvažování rotačních dílců, preventivní diagnostické kontroly a vyhodnocování životnosti sledovaných elementů, provádění veškeré činnosti technické diagnostiky

 • Maznice